પ્રોજેક્ટ સંદર્ભ - BIPV

pj23
pj24

કેમ્બ્રિજ, યુકેમાં BIPV પ્રોજેક્ટ
● સ્થાપિત ક્ષમતા: 120KW
● ઉત્પાદન શ્રેણી: BIPV
● બાંધકામ સમય: 2018


પોસ્ટનો સમય: ડિસેમ્બર-07-2021