પ્રોજેક્ટ સંદર્ભ - સોલર ટ્રેકર

1

● ઇન્સ્ટોલ કરેલ ક્ષમતા: 120KWp.
● ઉત્પાદન શ્રેણી: ડ્યુઅલ એક્સિસ ટ્રેકર.
● પ્રોજેક્ટ સાઇટ: દક્ષિણ આફ્રિકા.
● બાંધકામ સમય: જૂન, 2018.
● ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ: ન્યૂનતમ 1.5 મી.


પોસ્ટનો સમય: સપ્ટેમ્બર-26-2021