પ્રોજેક્ટ સંદર્ભ - સોલર ટ્રેકર

5
7
8
6

● ઇન્સ્ટોલ કરેલ ક્ષમતા: 230KWp.
● ઉત્પાદન શ્રેણી: ડ્યુઅલ એક્સિસ ટ્રેકર.
● પ્રોજેક્ટ સાઇટ: જાપાન.
● બાંધકામ સમય: ઓગસ્ટ, 2017.
● ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ: ન્યૂનતમ 1.0m.


પોસ્ટનો સમય: સપ્ટેમ્બર-26-2021