પ્રોજેક્ટ સંદર્ભ - સોલર ટ્રેકર

ઇન્સ્ટોલ કરેલ ક્ષમતા: 38.5MWp.
ઉત્પાદન શ્રેણી: આડું સિંગલ એક્સિસ ટ્રેકર.
પ્રોજેક્ટ સાઇટ: ઝાંગબેઇ, ચીન.
બાંધકામ સમય: ઓક્ટોબર, 2017.

2
3
4

પોસ્ટનો સમય: સપ્ટેમ્બર-26-2021