પ્રોજેક્ટ સંદર્ભ - સોલર રૂફ માઉન્ટ

pj15

ભારતમાં રૂફટોપ પ્રોજેક્ટ
● સ્થાપિત ક્ષમતા: 15 MWp
● ઉત્પાદન શ્રેણી: મેટલ રૂફ માઉન્ટ (ત્રિકોણ માઉન્ટ)
● બાંધકામ સમય: 2017

pj16

વિયેતનામમાં પ્રોજેક્ટ
● સ્થાપિત ક્ષમતા: 4MWp
● ઉત્પાદન શ્રેણી: મેટલ છત માઉન્ટ
● બાંધકામ સમય: 2020


પોસ્ટનો સમય: ડિસેમ્બર-07-2021