પ્રોજેક્ટ સંદર્ભ - સોલર ગ્રાઉન્ડ માઉન્ટ

pj2

મલેશિયામાં પ્રોજેક્ટ
● સ્થાપિત ક્ષમતા: 45MWp
● ઉત્પાદન શ્રેણી: સ્થિર માઉન્ટ
● પ્રોજેક્ટ સાઇટ: કેદાહ, મલેશિયા
● બાંધકામ સમય: 2020
● ફાઉન્ડેશન: સ્ક્રૂ પાઈલ
● EPC: CMEC

pj1

મલેશિયામાં પ્રોજેક્ટ
● સ્થાપિત ક્ષમતા: 6.164MWp
● ઉત્પાદન શ્રેણી: સ્થિર ટિલ્ટ માઉન્ટ
● બાંધકામ સમય: 2020
● EPC: SPIC


પોસ્ટનો સમય: ડિસેમ્બર-07-2021