પ્રોજેક્ટ સંદર્ભ - BIPV

pj21
pj22

યુકેમાં બસ સ્ટેશન BIPV પ્રોજેક્ટ
● ઇન્સ્ટોલ કરેલ ક્ષમતા: 500KWp
● ઉત્પાદન શ્રેણી: BIPV
● બાંધકામ સમય: 2019


પોસ્ટનો સમય: ડિસેમ્બર-07-2021