ફ્લોટિંગ પ્રોજેક્ટ સંદર્ભ

xmjr44

ફ્લોટિંગ પ્રોજેક્ટ
● સ્થાપિત ક્ષમતા: 15MWp
● ઉત્પાદન શ્રેણી: ફ્લોટિંગ માઉન્ટ


પોસ્ટનો સમય: ડિસેમ્બર-10-2021