ફ્લોટિંગ પ્રોજેક્ટ સંદર્ભ

xmjp43

થાઈલેન્ડમાં ફ્લોટિંગ પ્રોજેક્ટ
● સ્થાપિત ક્ષમતા: 8MWp
● ઉત્પાદન શ્રેણી: ફ્લોટિંગ માઉન્ટ
● બાંધકામ સમય: જુલાઈ, 2016


પોસ્ટનો સમય: ડિસેમ્બર-10-2021